Övrig Kalibrering

 
Vi erbjuder följande tjänster:

  • Fintvätt/lättare rengöring före kalibrering ingår i priset.  
  • Kalibrering.
  • Märkning med identitetsnummer om sådant önskas.
  • Märkning med SWEDACs märketikett för nästa kalibrering, om så önskas. 
  • Vill ni att vi kallar in era mätdon för kalibrering enligt önskade kalibreringsintervaller, kontakta oss för offert.
  • Doppning av tolkar och ringar (släta/gängade) i en stöt- och rostskyddande plastmassa.

Leveranstider (efter att vi har mottagit godset):

  • Vid förbokade uppdrag normalt inom 5 arbetsdagar (vid minst en veckas förbokning).
  • Enstaka mätdon 1-5 arbetsdagar.
  • Ej förbokade uppdrag, normalt inom 4-7 arbetsdagar beroende på beläggning. 

PASSBITAR >250-500 mm
Kalibrering i ULM600. 

PLANGLAS / PARALLELLGLAS
Kalibrering av planhet och/eller parallellitet.

KONISKA GÄNGHÅLTOLKAR
Kalibrering av enkla medeldiametern med tvåtrådsmetoden i ULM600.

GÄNGRINGAR 2-5 mm
Kontroll med kalibrerade referenstolkar.

KONISKA GÄNGRINGAR
Kalibrering av enkla medeldiametern i ULM600 med kalibrerade referenstolkar.

MÅTTPINNAR
Kalibrering av diameter, 2 mätpunkter, i ULM600. Redovisning av avvikelsen från nominella medeldiametern
med referenser till gällande standard, DIN 2269.
Kan även utföras som ackrediterad kalibrering om så önskas, se håltolkar / Släta cylindriska tolkar.

HAKMÅTT
Kalibrering av basmått och parallellitet i ULM600.

INSTÄLLNINGSFIXTUR för 3-punkts mikrometer
Kalibrering av diametern. 

INSTÄLLNINGSMÅTT
Kalibrering av längd i ULM600. 

DJUPMIKROMETER
Kalibrering av visningsavvikelsen (10 mätpunkter) och mätkraften.
Referens till DIN 863 Teil 1.

FÖRLÄNGARE TILL DJUPMIKROMETER
Behöver ej kalibreras, nolläget ställs in vid byte av förlängare.
Kalibreras på begäran, nolläget med utgångspunkt från den kortaste förlängaren.                                                                                                               upp

INNERMIKROMETER, 2-punkts (stick- eller skänkeltyp)
Kalibrering av visningsavvikelsen (10 mätpunkter).
Referens till DIN 863 Teil 4.

FÖRLÄNGARE TILL INNERMIKROMETER
Behöver ej kalibreras, nolläget ställs in vid byte av förlängare.
Kalibreras på begäran, nolläget med utgångspunkt från den kortaste förlängaren.

INNERMIKROMETER, 3-punkts
Kalibrering av visningsavvikelsen mot 3 st inställningsringar.

VIPPINDIKATOR
Kalibrering av visningsavvikelsen, reperterbarhet, spindelglapp och mätkraft.
Referens DIN 2270.                                                                                                 upp

MIKROKATOR
Kalibrering av visningsavvikelsen, reperterbarhet, spindelglapp och mätkraft.                      
Referens DIN 897

MÄTKLOCKA, mekanisk eller digital
Kalibrering av visningsavvikelsen, reperterbarhet, spindelglapp och mätkraft.                         .
Referens DIN 878.

BLADMÅTT
Kalibrering av avvikelsen från nominella måttet.

HÅLINDIKATOR med klocka
Kalibrering av visningsavvikelse vid ett mätområde.


MÄTTRÅDAR för gängmätning

Kalibrering av nominell diameter av 3 trådar, 2 mätpunkter per tråd.

SKJUTMÅTT >1000 mm
Kalibrering av visningsavvikelsen, mätytornas planhet och parallellitet.
Referens till SS 2853 och DIN 862.
                                                                                                                             upp
DJUPMÅTT, alla längder
Kalibrering av visningsavvikelsen, mätytornas planhet och parallellitet.
Referens till SS 2853 och DIN 862.

FASTA 90º-VINKLAR
Kalibrering av vinkelavvikelsen, mätytornas planhet och parallellitet.
Referens till DIN 875.

GRADSKIVA (180º)
Kalibrering av vinkelavvikelsen, anslagsytornas planhet och parallellitet.

VINKELMÄTARE MED NONIE (360º)
Kalibrering av vinkelavvikelsen, anslagsytornas planhet och parallellitet.

STÅLSKALA tunn böjbar
Kalibrering av längdavvikelsen vid minst 5 mätpunkter.

STÅLSKALA enligt DIN 866
Kalibrering av längdavvikelsen vid minst 5 mätpunkter och
rakhet, planhet och rätvinklighet enligt standarden.

STÅLLINJAL, EGGLINJAL enligt DIN 874
Kalibrering av rakhet och/eller planhet.
                                                                                                                             upp

RADIEMALL
Visuell kalibrering mot kalibrerade radiemallar.

HÖJDMÄTINSTRUMENT/HÖJDRITSMÅTT
Analog/digital visning.
Kalibrering av visningsavvikelsen vid minst 5 mätpunkter.

MÅTTBAND
Kalibrering av visningsavvikelsen vid minst 5 mätpunkter.

PROFILPROJEKTOR, MÄTMIKROSKOP
Kalibrering av visningsavvikelsen vid minst 20 mätpunkter.
 

MOMENTNYCKEL
Kalibrering av visningsavvikelse moment.

YTJÄMNHETSNORMAL
Kalibrering.  

Kontakta oss för Prislista »
Klicka här för att kontakta oss för tidsbokning och förfrågningar »
                                                                                                                            upp